ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

การหาค่าระดับความสูงของพื้นที่ และพิกัด ตำแหน่ง โดย Google Maps

(1/1)

ช่างถึก โยธาไทย:การหาค่าระดับความสูงของพื้นที่ และพิกัด ตำแหน่ง โดย Google Maps

การหาระดับความสูงและพิกัด ต้องใช้ เนื้อหา Elevation Contours
วิธีติดตั้งให้ดู กระทู้นี้ ประกอบครับ

วิธีการ
1. ติดตั้ง เนื้อหา Elevation Contours
    ซึ่งจะมีความสามารถหลายอย่าง คือ บอกระดับความสูง บอกพิกัด และสามารถแสดงเส้นชั้นความสูงโดยกำหนดระยะห่างของชั้นความสูงได้
2. ใช้งานโดยการเลือกใช้ เนื้อหา Elevation Contours  กำหนดค่าต่างๆ กำหนดหน่วยที่จะให้แสดง
    แล้วไปคลิก ณ ตำแหน่งที่เราต้องการ หาพิกัดครับ จากตัวอย่างเป็นพิกัด ของ พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ช่างถึก โยธาไทย:ตัวอย่าง หาระดับและพิกัดตำแหน่ง บริเวณ เกาะสมุยครับ
ภาพบนเป็น ระดับน้ำทะเล ซึ่งก็เท่ากับ 0 เมตร
ส่วนภาพล่างเป็นยอดเขาที่เกาะสมุยครับ ความสูง อยู่ที่ หกร้อยกว่าเมตร

seagul:เข้าไม่ได้ครับพี่น้อง ทำงัยดีครับ

Treeveereta:สุดยอด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ


ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

ยางมะตอยผสมเสร็จโยธาพรีมิกซ์ โปรแกรม Quick Design