ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

รายงานผลการกำหนดราคากลาง

(1/1)

FA:มีคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ต้องมีเอกสารบัญทึกข้อความของคณะกรรมการกำหนดฯ ว่าตามที่ได้ถูกเเต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนด


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการ..................เรียบร้อยเเล้ว    คิดเป็นเงินทั้งสิ้น    ................กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน   วัน


นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มงาน     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ตามระเบียบเเล้วทางพัสดุหรือทางกรรมการต้องทำเอกสารบัณทึกนี้ดว้ยหรือไม่ครับหรือมีเเค่คำสั่งเเต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้นครับ


ขอบคุณครับ

ช่างถึก โยธาไทย:อ้างจาก: FA ที่ มิถุนายน 01, 2009, 02:05:04 PM

มีคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ต้องมีเอกสารบัญทึกข้อความของคณะกรรมการกำหนดฯ ว่าตามที่ได้ถูกเเต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนด


รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการ..................เรียบร้อยเเล้ว    คิดเป็นเงินทั้งสิ้น    ................กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน   วัน


นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มงาน     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ตามระเบียบเเล้วทางพัสดุหรือทางกรรมการต้องทำเอกสารบัณทึกนี้ดว้ยหรือไม่ครับหรือมีเเค่คำสั่งเเต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้นครับ


ขอบคุณครับ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ ว่าทำงานเป็นคณะกรรมการ
ต้องมีการประชุม มีประธานในที่ประชุม ซึ่งหลักเกณฑ์ได้ให้การประชุมถือปฏิบัติตามการประชุมชองคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลม

เมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำงานแล้วเสร็จก็ต้องรายงาน ผลต่อผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งครับ
การรายงานก็ต้องทำเป็นเอกสาร  ครับ เป็นบันทึกข้อความ ตามระเบียบงานสารบรรณ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ


ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

ยางมะตอยผสมเสร็จโยธาพรีมิกซ์ โปรแกรม Quick Design