ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

การคิดค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

(1/1)

ch-ang:ขอเรียนถามเพื่อนช่างทุกท่านดังนี้ครับ

1.การคิดค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  กรณีใช้ราคาพานิชย์จังหวัด  เช่น  ทราย  หิน  เหล็ก  เป็นต้น  จะต้องคิดค่าขนส่งด้วยทุกครั้งหรือไม่  อย่างไร

2.ในการคิดค่าขนส่งจะต้องคิดจากแหล่งกรณีระบุแหล่งวัสดุถูกต้องหรือไม่  ทั้งงานอาคาร  ทาง  และชลประทาน

3.กรณีใช้ราคาพานิชย์จังหวัดแต่  พานิชย์จังหวัดไม่ได้ระบุแหล่งวัสดุก่อสร้างให้คิดค่าขนส่งจาก อ.เมืองใช่หรือไม่  และสามารถคิดค่าขนส่งได้หรือไม่
   หากคิดค่าขนส่งให้  ถือว่าผิดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางหรือเปล่า  และหากไม่คิดค่าขนส่งให้  จะผิดใหม

    ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่กรุณาช่วยให้ความกระจ่างครับ

PROCIVIL:อ้างถึง

1.การคิดค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  กรณีใช้ราคาพานิชย์จังหวัด  เช่น  ทราย  หิน  เหล็ก  เป็นต้น  จะต้องคิดค่าขนส่งด้วยทุกครั้งหรือไม่  อย่างไร

คิดทุกครั้งครับ  แต่หน้างานห่างไม่ถึง 10 กม. ไม่ต้องคิด

อ้างถึง

2.ในการคิดค่าขนส่งจะต้องคิดจากแหล่งกรณีระบุแหล่งวัสดุถูกต้องหรือไม่  ทั้งงานอาคาร  ทาง  และชลประทาน

ถูกต้องครับ  ***วัสดุที่ใช้ราคา พนจ. กับงานอาคารบางชนิดไม่ต้องระบุแหล่งครับ


3.กรณีใช้ราคาพานิชย์จังหวัดแต่  พานิชย์จังหวัดไม่ได้ระบุแหล่งวัสดุก่อสร้างให้คิดค่าขนส่งจาก อ.เมืองใช่หรือไม่  และสามารถคิดค่าขนส่งได้หรือไม่
   หากคิดค่าขนส่งให้  ถือว่าผิดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางหรือเปล่า  และหากไม่คิดค่าขนส่งให้  จะผิดใหม

คิดจาก อ.เมืองเลยครับ ไม่ต้องคิดค่าขนส่ง
ช่างถึก โยธาไทย:หลักการคิดค่าขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางเป็นดังนี้ครับ

1. งานอาคาร ใช้วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด หลักเกณฑ์ ไม่ให้คิดค่าขนส่ง เว้นกรณีจำเป็น เช่นไกล อยู่หลังเขา เป็นเกาะ
    การจะพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจ ของคณะกรรมการกำหนดราคา ผู้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คือ สตง.
    กรณีที่จำเป็นต้องคิด ก็ต้องหักระยะ เซอร์วิส ปกติของร้านค้าออกไป

2. งานทาง วัสดุหลัก คือ วัสดุงานดิน หิน ทราย คิดราคาจากแหล่ง ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด หรือสอบถามข้อมูลจากทางหลวง
ส่วน ของเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัด

3. งานชลประทาน หลักเกณฑ์เขียนไว้ชัดแล้ว

ข้อควรระวัง งานดิน หิน ทราย ตามราคาพาณิชย์จังหวัด เป็นราคาขาย ณ อำเภอเมือง เว้นแต่จะระบุว่าเป็นราคา ณ แหล่ง
ไม่ควรเอามาใช้กับ งานอาคารที่ใช้ปริมาณมาก และ ไม่ใช้กับงานทางหรืองานชลประทาน
อย่างไรก็ตาม จากที่เจอมา คนออกระเบียบก็ออกมามั่วๆ คนปฏิบัติเลยมั่วไปด้วย คนตรวจสอบก็มั่วไม่แพ้กัน มาสิบคน ไม่เหมือนกันซักคน
จึงแนะนำว่า การคิดวัสดุก่อสร้าง งาน ดิน หิน ทราย เหล็ก ปูน ซึ่งเป็นของที่เราต้องใช้ ในงานก่อสร้างเยอะ
ควรสอบเทียบ ระหว่างราคาพาณิชย์จังหวัด กับ ราคาที่แหล่ง อันไหนที่ ขนมาถึงหน้างานก่อสร้างแล้วถูกกว่า ควรเลือกใช้อันนั้นครับ

หลักง่ายๆ เลือกใช้ข้อมูลจากเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ราคาต่ำที่สุด จะได้ ไม่ต้องปวดเฮดภายหลัง        

กระทู้ประกอบ
ราคาพาณิชย์จังหวัดคืออะไร http://arsar.yota-thai.net/index.php?topic=208.0
การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง http://arsar.yota-thai.net/index.php?topic=108.0


ch-ang:ขอบคุณ ช่างกุ้งกับพี่ถึกอีกครั้งครับที่กรุณาตอบคำถามนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ


ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

ยางมะตอยผสมเสร็จโยธาพรีมิกซ์ โปรแกรม Quick Design